Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
sniezynkatirowka
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
sniezynkatirowka
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
2892 fcc5
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
9056 8f5c
sniezynkatirowka

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
sniezynkatirowka
0667 3164 1120
sniezynkatirowka
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
sniezynkatirowka
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
6594 0160
Reposted frommyego myego viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
2830 edc4
4908 6cd2
Reposted fromryliceracc ryliceracc viazapachsiana zapachsiana
sniezynkatirowka
2785 4929 1120
marsz niepodległości 2017
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
sniezynkatirowka
4437 4278
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
7758 abc5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl