Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
3337 3e38
Reposted frommistic mistic viafuckinghypocrite fuckinghypocrite
2216 41b4
Reposted fromunco unco viaemotional-iceberg emotional-iceberg
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
sniezynkatirowka
4514 c061
Reposted fromzie zie viakrewzwodka krewzwodka
sniezynkatirowka
8170 9348
Reposted fromfeegloo feegloo viakrewzwodka krewzwodka
sniezynkatirowka
A jeśli świat miałby się dzisiaj skończyć, przyszedłbyś?
— ja. dzisiaj. chyba trochę jednak żałując.
sniezynkatirowka
Wstydziłam się moich łez, ale nikt i tak nie zwracał na mnie uwagi.
— Mian Mian – Cukiereczki
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Kobieta przy swoim partnerze powinna czuć, że jest wyjątkowa, piękna, musi być nieustannie zapewniana o jego uczuciu. Czasami wystarczy ją przytulić, by poczuła się kochana, by wiedziała, że ma obok siebie prawdziwego faceta. 
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl