Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sniezynkatirowka
Si eres un turista que vienes a esta bellísima ciudad o un ciudadano de la misma pero que no ha hecho mucho turismo por una de las mejores ciudades de la costa del sol, debes leer este artículo en el que te aconsejaré diferentes lugares totalmente gratuitos, como museos en Málaga, o monumentos desde los que disfrutar unas vistas espectaculares.
Reposted fromfranco22141 franco22141
sniezynkatirowka
7781 7435
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight
sniezynkatirowka
8228 141c
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
sniezynkatirowka
8234 ccd7
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
sniezynkatirowka
8235 7066
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
sniezynkatirowka
8236 c018
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
sniezynkatirowka
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viaucieknijmi ucieknijmi
sniezynkatirowka
2553 fa07
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
4992 1327
sniezynkatirowka
0490 ed30
sniezynkatirowka
9641 99e8
sniezynkatirowka
Celem nie jest zostać bogatym. Celem jest żyć bogato.
sniezynkatirowka
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
4465 a3a0
sniezynkatirowka
- Co jest dla Ciebie idealne? - Uczucie, jakie może łączyć dwoje ludzi. Miłość między parą zakochanych, wzajemny szacunek, dbałość i bliskość. Przyjaźń, ta męska, jak i ta damska, szczera i prawdziwa. Relacja jaka łączy rodzeństwo, siostrę i brata, wzajemne wsparcie i zrozumienie. Wszelkie uczucia międzyludzkie są piękne, idealne, jeśli tylko są prawdziwe.
https://ask.fm/problematycznie
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapandorcia pandorcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl