Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sniezynkatirowka
7410 5268
Reposted fromjahmaican jahmaican
sniezynkatirowka
7969 3c6b
Reposted fromamphetamine amphetamine
sniezynkatirowka
8221 58de
Reposted fromSilentRule SilentRule
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
8333 d859
happy day frens
Reposted fromkeik keik
sniezynkatirowka
0582 d790
Reposted fromrubinek rubinek
sniezynkatirowka
8846 8191
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
sniezynkatirowka
8849 25e9 1120
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
sniezynkatirowka
Nie angażuj się w związek z kimś, kto patrzy w innym kierunku niż Ty. Nie staraj się dotrzymywać mu kroku, zaczekaj na kogoś kto chwyci Cię za rękę i pójdziecie razem, w stronę wspólnych marzeń.
— "Śladami miłości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
sniezynkatirowka
8995 6461
Reposted fromSilentRule SilentRule
sniezynkatirowka
9049 ffba
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
sniezynkatirowka

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  sniezynkatirowka
  Kochani, pamiętajcie, aby te święta wynikały z miłości, dobroci i wzajemnej życzliwości, a nie tylko z tradycji i utartych zasad.
  — Natalia Belcik
  Reposted fromswojszlak swojszlak
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl