Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sniezynkatirowka
8841 2961
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
-Co dobrego ostatnio zrobiłaś dla siebie? -Zmieniłam sposób myślenia z "nie dam rady" na "spróbuję".
— .
sniezynkatirowka
3607 b101
Labracadabrador
sniezynkatirowka
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
sniezynkatirowka
9038 fe68
sniezynkatirowka
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Może niektórych kobiet nie da się poskromić.
Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi...
— Carrie Bradshaw
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
4778 c815
Reposted frompl pl
sniezynkatirowka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl