Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
2465 a3c6
Reposted fromlouse louse viazapachsiana zapachsiana
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
sniezynkatirowka
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki, proszę państwa.
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
3916 2eba
Bonifacy
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
sniezynkatirowka
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl