Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0490 ed30
sniezynkatirowka
9641 99e8
sniezynkatirowka
Celem nie jest zostać bogatym. Celem jest żyć bogato.
sniezynkatirowka
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
4465 a3a0
sniezynkatirowka
- Co jest dla Ciebie idealne? - Uczucie, jakie może łączyć dwoje ludzi. Miłość między parą zakochanych, wzajemny szacunek, dbałość i bliskość. Przyjaźń, ta męska, jak i ta damska, szczera i prawdziwa. Relacja jaka łączy rodzeństwo, siostrę i brata, wzajemne wsparcie i zrozumienie. Wszelkie uczucia międzyludzkie są piękne, idealne, jeśli tylko są prawdziwe.
https://ask.fm/problematycznie
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapandorcia pandorcia
sniezynkatirowka
4730 b448
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapandorcia pandorcia
sniezynkatirowka
4730 b448
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapandorcia pandorcia
sniezynkatirowka
9834 7ad2
Reposted fromscorpix scorpix viapandorcia pandorcia
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
8841 2961
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl